about us services products contacts

МСВ-КОНСУЛТ ЕООД
предоставя счетоводни и консултантски услуги за фирми и частни лица

повече

МСВ-КОНСУЛТ ЕООД
е счетоводна компания, която работи на пазара от 2007.

Нашата цел е да осигурим успеха на клиентите ни.
повече

07.02.2018

На 07 февруари 2018г. приключва изпълнението на договор BG05M9OP001-1.003-1155-C01, проект „Ново работно място - нова възможност в „ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005“ ЕООД“, финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Изпълнител на проекта е „ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005“ ЕООД.
повече

12.06.2017

Продължава изпълнението на проект „Ново работно място - нова възможност в „ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005“ ЕООД“, финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Изпълнител на проекта е „ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005“ ЕООД.
повече

07.10.2016

На 07.10.2016 г. стартира проект „Ново работно място - нова възможност в „ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005“ ЕООД“, финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Изпълнител на проекта е „ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005“ ЕООД.
повече

19.12.2013

„МСВ - КОНСУЛТ“ ЕООД прекратява обявената процедура на избор с публична покана на изпълнител на организиране на публични мероприятия.
повече

Календар

Действащо законодателство
в областта на счетоводството и финансовото обслужване

Представяме актуални закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи функционирането на стопанските субекти.
повече


Начало | За нас | Услуги | За контакт
Copyright © 2009, МСВ-КОНСУЛТ EООД                                                                                  Последна актуализация към 
designed by plamento