about us services products contacts
      МСВ-КОНСУЛТ ЕООД предоставя следните услуги:

      

 • Оперативно счетоводство;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
  по националните и международните счетоводни стандарти;
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи и справки,
  съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими
  платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Годишно приключване;
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни разпоредби;
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК;
 • Текущи консултации, относно измененията на действащата нормативна уредба, регламентираща стопанската дейност.

!!!Цените се определят индивидуално след обсъждане на обема на заявените услуги.!!!

Свържете се с нас за повече подробности.
Начало | За нас | Услуги | За контакт
Copyright © 2009, МСВ-КОНСУЛТ ЕООД                                                                                  Последна актуализация към 
designed by plamento